Yumurtalık (Over) Kanseri

Genel Bilgi

Ülkemizde kanser hasta ve hasta yakınlarının karşılaştığı en önemli güçlük, kanser türlerinin ve türe özgü tedavilerin sade bir şekilde anlatıldığı yazılı ve görsel materyallere ulaşılamamasıdır.

Bu durum kanser hastalarının ne olduğunu bilmedikleri bir hastalıkla mücadele etmeye çalışmaları anlamına gelir. Sürekli soru sormak ve atacakları her adımda yardım istemek, hasta ve yakınlarını yorar. Bu durum hekim içinde zordur doğru iletişimi kurarak yalın bir dille hasta ve yakınlarına olan biteni anlatmaları gerekir. Bu nedenle amacımız, kanser türleri ve farklı tedavi seçenekleri ile ilgili istedikleri tüm bilgilere ulaşabilmelerini sağlamaktır. Bu sayede tedavi sürecinde, modern tıbbın getirdiklerine ve değişik tedavi alternatiflerine erişebilecekleri bir bilgi kaynağı yaratılmış olacaktır.

Bu bölümde, ülkemizde meme kanserinden sonra kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanser türü olan yumurtalık kanseri ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Yumurtalık kanseri tedavisinde multidisipliner ekip çalışması çok önemlidir. Kadın doğum uzmanı, genel cerrah, radyasyon onkoloğu, tıbbi onkolog, nükleer tıp uzmanı, radyolog ve girişimsel radyolog, patolog ve moleküler patoloji hep birlikte ortak bir görüş felsefesinde çalışmalıdır. Hastalığın başında planlanması ve multidisipliner olarak değerlendirilmesi, geleceğe yönelik bir yol haritası çizilmesi açısından son derece önemlidir.